09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بوتاکس برای میگرن"

آنچه باید در مورد میگرن و بوتاکس بدانید!

همه ما درباره بوتاکس و نحوه استفاده آن در رفع چین و چروک شنیده‌ایم. ولی استفاده از آن منحصر به زیبایی نیست و می تواند برای بسیاری از افرادی که از بیماری های مزمن میگرن رنج می برند، اثربخش باشد. در سال ۲۰۱۰، بوتاکس برای...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال