09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بیرون‌زدگی دیسک"

آشنایی با بیماریهای «ستون فقرات»

یک آسیب نخاعی همواره شرایطی جدی است و هر چه در قسمت بالاتری از ستون فقرات رخ دهد، شرایط جدی‌تر خواهد بود. آسیب نخاعی را می توان تقریبا شبیه به جدایی مغز از بدن در نظر گرفت. زمانی که فضای بین مهره ها تنگ می شود، اعصابی که...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال