بیماران دیابتی

تست نوار عصب و عضله در بیماران دیابتی!

بالا بودن قند خون باعث درگیری اعصاب محیطی در دیابت می شود که به آن نوروپاتی محیطی ناشی از دیابت گفته می شود. نوروپاتی دیابتی خود را به صورتهای مختلفی نشان می دهد.

Call Now Button