09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بیماران مغزی"

درمان بیماران مغزی و ستون فقرات

بزرگترین خطا در بیماران مغزی و ضایعه نخاعی تعلل در درمان و انتقال به شهرهای دیگر برای مراجعه به پزشکان متخصص در تهران و کلانشهرهای دیگر است. روند درمان بیمار مغزی و نخاعی در برخی موارد شاهد انتقال بیمارانی با...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال