09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بیماران مغز و اعصاب"

متخصص مغز و اعصاب چه وظایفی دارد؟

پزشکی که در زمینه مغز و اعصاب (نورولوژی) تخصص دارد، نورولوژیست یا متخصص مغز و اعصاب است متخصص مغز و اعصاب:  بیشتر افراد با کارکرد مغز آشنا هستند و می دانند که کنترل بسیاری از اجزای بدن برعهده مغز است ولی باید گفت مغز به...