09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بیماری‌های دستگاه عصبی"

۱۴ اختلال حرکتی مربوط به مغز و اعصاب

اصطلاح «اختلالات حرکتی» به مجموعه ای از بیماری‌های دستگاه عصبی(نورولوژیک) اشاره دارد که منجر به ایجاد حرکات افزایش یافته‌ی غیر طبیعی (ارادی یا غیر ارادی) می‌شوند. اختلالات حرکتی همچنین می‌توانند باعث کاهش و...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال