09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بیماریهای مغز و اعصاب"

متخصص مغز و اعصاب

قبل از آشنایی با وظایف و خدمات یک متخصص مغز و اعصاب  لازم است در مقدمه به نکات مهمی در رابطه با این حرفه اشاره کنیم.  تقریبا همه ما با عملکرد مغز آشنا هستیم و می دانیم که مغز کنترل بسیاری از اجزای بدن را بر عهده دارد....