09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بیماری دیسک گردن"

درمان دیسک گردن!

سال‌ها خم شدن، بلند کردن بار‌های سنگین، چرخاندن و به‌طور کلی استفاده مکرر از گردن، بی‌اثر باقی نمی‌ماند. به مرور بدن انسان توانایی اولیه خود را از دست می‌دهد و جای تعجب نیست که حدود دو سوم افراد در مقطعی از زندگی خود...

Call Now Button