09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بیماری شارکو ماری توث"

بیماری «شارکو ماری توث» چیست؟

بیماری شارکو ماری توث (CMT) گروهی از بیماری های ارثی است که به اعصاب محیطی آسیب می رساند. همچنین به عنوان نوروپاتی حرکتی و حسی ارثی (HMSN) یا آتروفی عضلانی پرونئال (PMA) شناخته می شود. اعصاب محیطی خارج از سیستم عصبی مرکزی اصلی...

Call Now Button