09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بیماری عروق کرونر"

آترواسکلروز یا تصلب شریان چیست؟

آترواسکلروز وضعیتی است که در آن رسوبات چربی به نام "پلاک" در داخل شریان های بدن ایجاد می شود. شریان ها، رگ های خونی هستند که خون را از قلب به بیرون بدن می برند. آترواسکلروز دلیلی است که بیشتر افراد دچار حمله قلبی یا سکته...

Call Now Button