09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بیماری مننژیت"

تشخیص و درمان بیماری مننژیت!

بیماری مننژیت یا سرسام (آماس سر) بر اثر عفونت و التهاب پرده‌های محافظی ایجاد می‌شود که مغز و نخاع را پوشانده‌اند و به آن‌ها شامه‌گان (مننژ) می‌گویند.  متداول‌ترین نوع مننژیت نوع ویروسی آن است. مننژیتی که عامل...

Call Now Button