09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بیماری هانتینگتون"

شایع ترین اختلالات حرکتی

اصطلاح اختلالات حرکتی به گروهی از شرایط سیستم عصبی (عصبی) اطلاق می شود که باعث افزایش حرکات یا کاهش یا کندی حرکات می شود. این حرکات ممکن است ارادی یا غیر ارادی باشد. انواع اختلالات حرکتی عبارتند از: آتاکسی این اختلال...

بیماری هانتینگتون چیست؟

بیماری هانتینگتون یک بیماری نادر و ارثی است که باعث تخریب پیشرونده (دژنراسیون) سلول های عصبی در مغز می شود. بیماری هانتینگتون تأثیر گسترده ای بر توانایی های عملکردی فرد دارد و معمولاً منجر به اختلالات حرکتی، تفکر (شناختی)...

Call Now Button