09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بیماری ژنتیكی"

ارتباط بیماری SMA و ازدواج فامیلی!

بیماری SMA یک بیماری ژنتیکی است که میزان بروز آن در بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند، دو برابر است، هزینه داروی این بیماری نیز بالاست. SMA بیماری ژنتیکی است که در افراد مبتلا به این بیماری سلول های عصبی می میرند و فرد مبتلا...

Call Now Button