09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بیماری ژنتیكی"

ارتباط بیماری SMA و ازدواج فامیلی!

بیماری SMA یك بیماری ژنتیكی است كه میزان بروز آن در بین افرادی كه ازدواج فامیلی دارند، دو برابر است، هزینه داروی این بیماری نیز بالاست. SMA بیماری ژنتیكی است كه در افراد مبتلا به این بیماری سلول های عصبی می میرند و فرد مبتلا...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال