09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بیمار روانی"

مشکلات شناختی فرد بیمار مغز و اعصاب!

متخصص مغز و اعصاب: صدمه مغزی، تمایل فرد را برای ادرار کردن یا تخلیه مدفوع به عنوان یک رفتار قابل قبول کاهش میدهد. به خاطر صدمه مغزی، فرد نگران ادرار کردن روی لباسش نیست چون صدمه نمی گذارد او در برابر این مشکل از خود...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال