09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بیمار سکته مغزی"

مراقبت از بیمار سکته مغزی!

دکتر بتول دادخواه: توانبخشی و نحوه مراقبت از بیمار سکته مغزی در منزل و انجام اقدامات اولیه از اهمیت زیادی برخوردار است. به تعبیری؛ هر سکته مغزی متفاوت است، بنابراین هر بهبودی متفاوت است. در چنین شرایطی افراد احساسات...

طول عمر بعد از سکته مغزی

اگرچه سکته مغزی از سومین به چهارمین علت مرگ و میر کاهش یافته است، ولی چشم انداز پس از زنده ماندن هنوز خوب نیست. درمان پزشکی برای بازماندگان سکته مغزی بلافاصله پس از سکته مغزی و از طریق توانبخشی بسیار پیشرفته تر شده است،...

Call Now Button