09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بینایی چشم"

نوار عصب چشم 

نوار عصب چشم یا پتانسیل برانگیخته‌ی بینایی، عبارتند از الکتروفیزیولوژیک پتانسیل‌های تحریک بینایی به کمک محرک‌های بینایی از جمله یک صفحه‌ی شطرنجی بر روی صفحه نمایش کامپیوتر است. برای این منظور، متخصص مغز و اعصاب...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال