09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بیهوشی طولانی"

درباره کما چه می دانید؟

کما یک حالت ناخودآگاهی و بیهوشی طولانی است. کما یک حالت طولانی مدت از بیهوشی است. در طول این حالت فرد به محیط اطراف خود واکنش نشان نمی‌دهد. شخص زنده است و به نظر می‌رسد که او خواب است. فردی که در کما است: ●گویا خواب...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال