09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بی حسی انگشت"

علت بی حسی دست و انگشتان

دکتر بتول دادخواه: بی حسی انگشتان دست می تواند باعث احساس خارش، گزگز، مور مور شدن و سوزش شود. همچنین بی حسی دست و انگشت می تواند بر توانایی فرد در برداشتن اجسام تاثیر بگذارد. علت بی حسی دست و انگشتان عصب های درون بدن،...

Call Now Button