09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بی حسی دست و پا"

تشخیص و درمان دردهای عصبی

به طور معمول دردهای عصبی از فردی به فرد دیگر متفاوت است. اصطلاحاتی مانند احساس فرو رفتن چاقو در بدن، سوزش، سوزن سوزن شدن، نیش خوردن و توضیحات دیگر برای تعریف درد استفاده می شوند. درد عصبی که به نام درد نوروپاتیک نیز...

علت گزگز و مورمور اندمها چیست؟

بی حسی و سوزن سوزن شدن، یک احساس خارش غیرعادی است که می تواند در قسمتی از اندامها تجربه شود. افراد معمولاً متوجه این احساسات در دست ها، پاها و بازوهای خود می شوند.  اصطلاح پزشکی برای بی حسی و سوزن سوزن شدن، پارستزی است....

ثبت نوبت آنلاین
ارسال