09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بی حسی"

علت بی حسی و گزگز شدن چیست؟

سوزن و سوزن یا بی سی روی پوست زمانی اتفاق می افتد که خون رسانی به اعصاب قطع شود. این معمولا زمانی است که روی بخشی از بدن خود می نشینید یا می خوابید. فقط چند دقیقه طول می کشد. علل بی حسی و سوزن سوزن شدن می تواند از نشستن در یک...

Call Now Button