09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تحریک مغناطیسی مغز"

چرا باید نوار مغز گرفت؟

متخصص مغز و اعصاب: در این مطلب درباره نوار مغز، کاربرد آن و همچنین نحوه تست نوار مغز توضیح خواهیم داد. در ابتدای مطلب باید تعریفی از نوار مغز داشته باشیم. در واقع نوار مغز یا الکتروانسفالوگرافی به ثبت فعالیت الکتریکی...