09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تحریک مغناطیسی مغز"

در مورد نوار مغز چه می دانید؟

در این مطلب درباره نوار مغز، کاربرد آن و همچنین نحوه تست نوار مغز توضیح خواهیم داد. در ابتدای مطلب باید تعریفی از نوار مغز داشته باشیم. در واقع نوار مغز یا الکتروانسفالوگرافی به ثبت فعالیت الکتریکی مغز گفته می شود که...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال