09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تخليه مدفوع"

مشکلات شناختی فرد بیمار مغز و اعصاب!

متخصص مغز و اعصاب: صدمه مغزي، تمايل فرد را براي ادرار کردن يا تخليه مدفوع به عنوان يک رفتار قابل قبول کاهش ميدهد. به خاطر صدمه مغزي، فرد نگران ادرار کردن روي لباسش نيست چون صدمه نمي گذارد او در برابر اين مشکل از خود...