09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "ترمیم عصب"

بهترین دارو برای ترمیم عصب

دکتر بتول دادخواه: درمان نوروپاتی محیطی ممکن است شامل علت یا علائم زمینه ای باشد. به عنوان مثال، اطمینان از اینکه دیابت به خوبی کنترل می شود ممکن است به بهبود نوروپاتی کمک کند یا حداقل از بدتر شدن آن جلوگیری کند. درمان...

Call Now Button