09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "ترومبوز"

لختگی خون در مغز چیست؟

لخته خون در داخل یا اطراف مغز اگر به موقع درمان نشود می تواند کشنده باشد. لخته شدن طبیعی خون در صورت بریدگی یا زخم از خونریزی تا حد زیادی از  خطر جلوگیری می کند. ولی هنگامی که لخته‌ها در مغز تشکیل می‌شوند، از حرکت خون به...

Call Now Button