09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تست عصب عضله"

نوار عصب و عضله کجا بگیرم؟!

نوار عصب عضله یا الکترومیوگرافی که گاهی به آن تست عصب نیز گفته می شود یک روش تشخیصی است که برای بیماری های اعصاب و عضله استفاده می شود. به وسیله تست نوار عصب تشخیص بیماری های زیر امکان پذیر است: بررسی عملکرد عصب های...

Call Now Button