09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تست نوار مغزی"

تست نوار مغزی!

الکتروانسفالوگرافی یا همان نوار مغزی، همانند نوار عصب و عضله که در آن فعالیت الکتریکی عضلات سنجیده می‌شود، آزمایشی است که در آن فعالیت الکتریکی مغز مشخص می‌شود. این کار با استفاده از الکترودهای فلزی کوچک دیسکی شکل...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال