09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تست هدایت عصبی"

نوار عصب و عضله دست و پا

یکی از تست های کاربردی تست نوار عصب برای آسیب دیدگی عصب دست و پا است. برای همین به طور معمول افرادی که در پای خود با مشکلاتی نظیر درد، بی حسی، سوزن سوزن شدن و ضعف مواجه می شوند اقدام به انجام تست نوار عصب پا خواهند...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال