09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تسکین درد مفاصل"

درد مفاصل چیست؟

درد مفاصل را می توان در قسمت های مختلف بدن احساس کرد. سن، وزن، آسیب های قبلی، استفاده بیش از حد و سایر شرایط پزشکی همگی می توانند از عوامل درد مفاصل باشند. درد مفاصل ناراحتی مفاصل شایع است و معمولا در دست ها، پاها، باسن،...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال