09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تسکین درد"

تحریک الکتریکی عصب از راه پوست (TENS)

تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) درمانی است که از جریان الکتریکی ولتاژ پایین برای تسکین درد استفاده می کند. واحد TENS متشکل از دستگاهی است که با باتری کار می کند که تکانه های الکتریکی را از طریق الکترودهایی که روی سطح...

مضرات استفاده از داروی های اپیوئید

اپیوئیدها گروهی از داروهای قوی هستند که درد را تسکین می دهند. آنها قوی تر از داروهای ضد درد هستند که می توانید بدون نسخه بخرید. دلیل تجویز مواد افیونی توسط پزشکان مواد افیونی برای درمان درد در افرادی که مبتلا به...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال