09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تشخیص بیماریها"

تشخیص بیماری های عصب!

نوار عصب و عضله یکی از بهترین روش های تشخیص بیماریها و آسیب های سیستم عصبی و عضلانی است و در مواردی همچون آسیب های شبکه عصبی بازوئی و کمری تنها وسیله ارزیابی به شمار می رود. در چه مواردی نوار عصب و عضله ضرروی است :  احساس...

Call Now Button