09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تشخیص بیماری «ALS»"

تشخیص بیماری «ALS» با نوار عصب و عضله

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) که به عنوان بیماری لو گریگ نیز شناخته می‌شود، یک بیماری عصبی نادر است که بر نورون‌های حرکتی –  سلول‌های عصبی در مغز و نخاع که حرکات ارادی عضلانی را کنترل می‌کنند – تأثیر می‌گذارد....

Call Now Button