09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تشخیص بیماری"

روانپزشک یا متخصص مغز و اعصاب!

متخصص مغز و اعصاب: خیلی از افراد وظایف روانپزشک و پزشک متخصص مغز و اعصاب را  یکسان می دانند.  دلیل چنین ذهنیتی به خاطر این است که هر دو پزشک بالینی هستند اما بین نیاز بیماران و بیماری هایی که درمان می کنند اختلاف وجود...