09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تشخیص بی حسی دست"

علت بی حسی دست و انگشتان

بی حسی انگشتان دست می تواند باعث احساس خارش، گزگز، مور مور شدن و احساس سوزش شود. همچنین بی حسی دست و انگشت می تواند بر توانایی فرد در برداشتن اجسام تاثیر بگذارد. بی حسی انگشتان دست یا پا می تواند در یک محدوده رخ دهد، از یک...