09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تشخیص حمله ایسکمی گذرا"

حمله ایسکمی گذرا یا (TIA) چیست؟

حمله ایسکمیک گذرا (TIA) گاهی اوقات سکته کوچک نامیده می شود. این علائم مشابه سکته مغزی است اما فقط چند دقیقه طول می کشد و هیچ آسیب دائمی ایجاد نمی کند. اگر TIA دارید، هشداری است که ممکن است دچار سکته مغزی شوید. بسیار مهم است که...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال