09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تشخیص درد دست"

تشخیص و درمان درد دست

عملکردهای متعدد دست برای زندگی روزمره بسیار مهم هستند و هرگونه انحراف از عملکرد طبیعی می تواند منجر به ناتوانی شود. برای پزشک مهم است که اختلالات آسیب زا و غیر ضربه ای مختلف را که می تواند منجر به درد دست و اختلال در...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال