09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تشخیص درد گردن"

درد گردن (سروییکالژیا) چیست؟

دکتر بتول دادخواه: گردن درد، که گاهی اوقات سرویکالژیا نامیده می شود، دردی است که در ستون فقرات نزدیک سر ایجاد می شود. گردن به عنوان ستون فقرات گردنی نیز شناخته می شود. گردن درد یکی از علائم رایج بسیاری از آسیب ها و شرایط...

Call Now Button