تشخیص ضعف عضلات

تشخیص علت ضعف عضلات با EMG

از جمله راههای تشخیص دقیق ضعف عضلانی نوار عصب و عضله است که توسط متخصص مغز و اعصاب از فرد دریافت می شود. 

Call Now Button