09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تشخیص میلیت"

«میلیت عرضی» چیست؟

میلیت عرضی زمانی رخ می دهد که بخشی از نخاع ملتهب می شود. این امر می تواند باعث آسیب به میلین، پوشش رشته های سلول عصبی شود. در نتیجه، ارتباط بین سلول های عصبی در نخاع و بقیه بدن می تواند قطع شود. علائم از کمردرد تا مشکلات...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال