09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تشخیص میوکلونوس"

اختلال حرکتی میوکلونوس چیست؟

میوکلونوس به انقباضات ناگهانی و کوتاه غیر ارادی یا تکان دادن یک عضله یا گروهی از عضلات اشاره دارد. لرزش توسط شخصی که آن را تجربه می کند نمی تواند متوقف یا کنترل شود. میوکلونوس به خودی خود یک بیماری نیست، بلکه یک علامت...

Call Now Button