09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تشخیص MSA"

اختلال عصبی (MSA) چیست؟

آتروفی سیستم چندگانه (MSA) یک اختلال عصبی پیشرونده است که با ترکیبی از علائم مشخص می شود که هم بر سیستم عصبی مرکزی (که نحوه حرکت فرد را کنترل می کند) و هم بر سیستم عصبی خودمختار که عملکردهای غیرارادی مانند فشار خون یا هضم را...

Call Now Button