09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تشنجشان هیپوکامپ"

جدیدترین یافته های علمی درمان صرع

بیماری صرع نوعی اختلال در کار مغز است که دارای حملاتی تکرارشونده و ناگهانی است که تغییر در وضعیت‌ هوشیاری‌، یا حرکات‌ غیرطبیعی‌ را به همراه دارد. فرضیه مسری بودن صرع بیماری صرع مسری نیست و برای هر دو جنس زن و مرد در هر...

Call Now Button