09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تشنج در کودکان"

پیشگیری و درمان تشنج و صرع در کودکان!

 تشنج در کودکان با شیوع ۶-۴ مورد در ۱۰۰۰ کودک، شایع ترین اختلال نورولوژیک طب کودکان محسوب می شود. به همین خاطر موضوع تشنج و صرع در کودکان یک مسئله حاد برای خانواده ها است. بر اساس تحقیقات انجام شده در آمریکا از هر ۲۰۰...

Call Now Button