09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تشنج هیپوگلیسمی"

آیا تشنج به مغز آسیب می رساند؟

تشنج زمانی است که سلول‌های عصبی در مغز سیگنال‌های غیرطبیعی را ارسال می‌کنند. این افزایش فعالیت می تواند به طور موقت بر چیزهایی مانند حرکت، احساس و رفتار تأثیر بگذارد. به دلیل اثرات فوری تشنج، مردم اغلب نگران هستند که...

Call Now Button