09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تعادل روان و اعصاب"

درمان اختلالات اعصاب و روان با ورزش

انجام تمرین بدنی مستلزم کار موثر دستگاه عصبی است که در واقع ارسال کننده پیام های لازم به عضلات است تمرینات مرتب ورزشی بدون تردید موجب بهبود کار سیستم عصبی و هماهنگی لازم بین اعصاب و عضلات خواهد شد . ورزش می تواند از...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال