09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تعریف علمی استرس"

درمان اضطراب و استرس

واژه استرس را اولین بار هانس سلیه در دهه چهل میلادی (حدود هفتاد سال قبل) به‌کار برد. او لغت استرس را از حوزه فیزیک و مکانیک اقتباس کرد. البته بعدها نوشت که لغتی که او مد نظر داشت، تنش یا Stress نبوده و بیشتر منظورش Strain یا کرنش...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال