09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تعریق شبانه"

علت تعریق شبانه در مردان چیست؟

تعریق شبانه ممکن است به دلایل غیرپزشکی مانند ورزش کردن، گرفتن دوش آب گرم یا خوردن نوشیدنی گرم کمی قبل از رفتن به رختخواب رخ دهد. اما برخی از شرایط پزشکی نیز می توانند باعث ایجاد آنها در مردان شوند. علل شایع تعریق تعریق...

Call Now Button