09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تغييرات رفتاري"

مسائل جنسی پس از صدمه مغزی

متخصص مغز و اعصاب: فرآیند جنسیت بیشتر از توانایی برانگیختگی جنسی یا انجام دادن فعالیت های جنسی یا تولید مثل است. جنسیت شامل احساس زن یا مرد و انتظاراتی که تعلیم فرهنگی آنها برای شان میآورد، می باشد. جنسیت شامل توانایی...

Call Now Button