09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تغييرات رفتاري"

مسائل جنسي و رابطه پس از صدمه مغزی

متخصص مغز و اعصاب: فرآيند جنسيت بيشتر از توانايي برانگيختگي جنسي يا انجام دادن فعاليت هاي جنسي يا توليد مثل است. جنسيت شامل احساس زن يا مرد و انتظاراتي که تعليم فرهنگي آنها براي شان ميآورد، مي باشد. جنسيت شامل توانايي...