09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تفسیر تست نوار"

نوار مغز (EEG) طبیعی چه ویژگی هایی دارد؟

تست نوار مغز آزمایشی است که برای ارزیابی فعالیت الکتریکی مغز استفاده می شود. سلول های مغزی از طریق تکانه های عصبی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. تست نوار مغز می تواند برای کمک به تشخیص مشکلات احتمالی مرتبط با این...

Call Now Button