09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تفسیر نوار عصب عضله"

رد بیماری ام اس با نوار عصب و عضله!

نوار عصب و عضله نمی‌تواند برای تشخیص قطعی MS استفاده شود. تشخیص بیماری MS عموماً به کمک ترکیبی از معاینات بالینی، ارزیابی شرح حال بیمار، معاینات عصب‌شناختی، و آزمایشات دیگری مثل MRI مغز و نخاع انجام می‌شود. با تست عصب...

Call Now Button