09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تفسیر نوار مغز (EEG)"

کاربرد نوار مغز (EEG) چیست؟

الکتروانسفالوگرام یا نوار مغز (EEG) آزمایشی است که فعالیت الکتریکی مغز را با استفاده از دیسک‌های فلزی کوچک (الکترود) متصل به پوست سر اندازه‌گیری می‌کند. سلول های مغز از طریق تکانه های الکتریکی ارتباط برقرار می کنند و...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال